Уроки програмування українською мовою

JavaScript

Динамічна, об'єктно-орієнтована прототипна мова програмування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується для створення сценаріїв веб-сторінок, що надає можливість на стороні клієнта (пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки.


PHP

Скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP інтерпретується веб-сервером у HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий html-код. Це є перевагою з точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок. Але ніхто не забороняє використовувати PHP для генерування JavaScript-кодів, які виконуються вже на стороні клієнта.


MySQL

Вільна система керування реляційними базами даних.


Kotlin

Статично типізована мова програмування, що працює поверх JVM і розробляється компанією JetBrains. Також компілюється в JavaScript. Використовується для написання додатків під Android.


C

Використовується як проміжна мова деякими високорівневими мовами програмування. Можна писати програми для:

  • Мікроконтроллерів(Cortex, ...)
  • Arduino
  • Програмне забезпечення для компютера та інше.

C++

Розроблена на основі С, була отримана унаслідок додавання до неї об'єктно-орієнтованої функціональності із C-подібним синтаксисом.


beta test mp3 playlist downloader